divadielko pre deti

Igor Strinka

Divadielko DUNAJKA
Igor Strinka
Kuchyňa 436
900 52
Slovakia

telefón: 034/ 7785048
mobil: 0907 27 84 85
dunajka@gmail.com

SPEVOLOĎ

SPEVOLOĎ

O čom sa hráme? 
Kto som? Čo som? Trala-la-la, šašo!
Riešim všetko, trala-la-la, smiechom!
Najskôr si zaspievame:
Hej, rybári na Dunaji od brehu loď odviažeme a na ryby vyplávame.
Hej, rybári na Dunaji takú rybu ulovíme, že ju na loď nezmestíme!
Šibi! Ryby! Keby bolo keby, boli by sme v nebi...
Šašovia Šibi a Ryby s deťmi chytajú ryby, raky, korytnačky a iné hračky.
A keď sa zhorší počasie? Tak prídu vlny! A možno nás odnesú až do mora!
Ale tam žijú úplne iné ryby...

Kto sa hrá? Šaška a šaško.
Ako dlho sa hráme? Necelú hodinu.
Kto to napísal? Igor Strinka.
Kedy bola premiéra? Leto 2015. 
 

Fotogaléria: ŠIBI a RYBY